1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยิ่งใหญ่อลังการ ปราสาทหินนครวัด นครธม กัมพูชา

ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยว หลายคนชื่นชอบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน บางคนชอบดูความสวยงามของธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา ทะเล หรือบางคนชื่นชอบความงามทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือบางคนชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบตามดูสิ่งแปลก ๆ โดยเฉพาะสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ ที่อยู่ไม่ไกล ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไปเยือน

ถ้าพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หนึ่งในนั้นหลายคนก็จะนึกถึง ปราสาทหินนครวัด ซึ่งเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประเทศกัมพูชา ซึ่งติดกับประเทศไทย สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ อาจจะเดินทางไปกับทัวร์ด้วยรถบัส จากด่านชายแดนไทย กัมพูชา สู่เมืองเสียมเรียบ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตลอดการเดินทางไกด์จะบรรยายประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่จริง เรียกว่าทบทวนให้ฟังก่อนเดินทาง กระทั่งไปถึงโรงแรมเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันรุ่งขึ้น ก็จะมีการทบทวนให้ฟังอีกรอบ ซึ่งได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์มากมาย สำหรับ นครธม หมายถึง พระนครหลวง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1720 – 1780 นครธมมีความกว้างด้านละ 3 กม. ล้อมไว้ด้วยกำแพงสูง 7 เมตร มีปราสาทบายนอยู่ใจกลาง ความแปลกเป็นปราสาทที่มีประติมากรรมใบหน้าคนเต็มไปหมด โดยรอบปราสาทมีภาพแกะสลักบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงนครธม ยังมีปราสาทอีกหลายแห่ง รวมทั้ง ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งมหัศจรรย์จริง ๆ ไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนจะสร้างได้อลังการขนาดนี้ ก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดใหญ่มาเรียงต่อกันและสลักลวดลายอย่างละเอียดงดงามมาก ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เริ่มออกแบบและก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตามประวัติบอกว่าใช้แรงงานคนถึงหนึ่งล้านคน ใช้ช้างใช้แพลากหิน ใช้เวลาก่อสร้างนับร้อยปี ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการทั้งประวัติการก่อสร้างและความสวยงามของปราสาท นอกจากนี้ยังมีปราสาทตาพรหมที่สวยงามมาก เป็นปราสาทที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ดูแปลกและลงตัวมาก ที่ปรากฎในหนังดัง Tomb Raider นอกจากนี้ยังมีปราสาทอีกมากมายหลายปราสาท นับว่าเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ตื่นตาตื่นใจกับการได้ดูปราสาทต่าง ๆ

คุ้มค่า ตื่นตาตื่นใจ ละเอียดประณีต ประทับใจไม่ลืม…ปราสาทนครวัด นครธม

การท่องเที่ยวดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด นครธม คุ้มค่ามาก ตื่นตา ตื่นใจ อลังการงานสร้าง ต้องทึ่งกับการก่อสร้างของคนสมัยก่อน แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ สวยงาม ส่งผลให้เห็นในยุคปัจจุบันถึงความประณีตละเอียดของศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุ้มค่า ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์มากมาย สิ่งมหัศจรรย์ที่ใกล้ ๆ ยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในใจของคนที่ได้ไปเยือนตลอดไป สักครั้งในชีวิตที่ต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วจะประทับใจไม่ลืม…ปราสาทนครวัด นครธม