แนวคิดสีเขียว 7 ประการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : คุณเป็นคนหัวใจสีเขียวหรือเปล่า ?

แคมเปญรักโลกมาอีกแล้ว “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วยแนวคิดสีเขียว 7 ประการ (7 Green Concepts) เพื่อเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ โดยประการแรกก็เพื่อให้เกิดการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และประการที่สองเพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ความจริงมีการประกาศแนวคิดนี้มาหลายปีแล้วล่ะซึ่งมันอยู่ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการขับเคลื่อนกลยุทธและปลูกฝังแนวคิดนี้ให้กับนักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เอาล่ะ แนวคิดสีเขียวทั้ง 7 ประการมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. Green Heart หัวใจสีเขียว

การจะมีหัวใจสีเขียวได้ เราต้องเริ่มที่การเปิดมุมมองความคิด เปิดใจรับรู้ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของโลก เรียนรู้และเข้าใจภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย เห็นความสำคัญของการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ค่อยๆ สร้างคติให้กับตัวเอง “เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หัวใจสีเขียวจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว พอย้อนกลับมานึกถึงอีกทีคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวแบบสีเขียวแล้วล่ะ

2. Green Logistics รูปแบบการเดินทางสีเขียว

ต้องถือคติ “ท่องเที่ยวใกล้ไกล ใช้พลังงานให้คุ้มค่า” โดยเลือกรูปแบบเดินทางที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เราสามารถเลือกใช้พาหนะในการเดินทางให้เหมาะสม ในส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จัดหาพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือจัดรถบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมไม่ให้ใช้รถส่วนตัว

3. Green Attraction แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว

คุณรู้ไหม ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ จะนำแนวคิด 7 Greens ไปใช้ในการจัดบริการท่องเที่ยว เช่น การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและนักท่องเที่ยว มีการใช้ชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นในการตกแต่งและสร้างความร่มรื่นและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดรถบริการนักท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด จัดการและลดปริมาณของเสียและขยะให้น้อยที่สุด เป็นต้น เพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวอย่าลืมคตินี้ “ท่องเที่ยวทั่วทิศ เลือกแหล่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

4. Green Activity กิจกรรมสีเขียว

เลือกที่จะสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยอาจเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิธีของผู้คนท้องถิ่น เหมาะสมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่นั้น เช่น การเดินชมวัด โบราณสถานและไหว้พระ การปั่นจักรยาน การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

 5. Green Community ชุมชนสีเขียว

อย่างที่บอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบทที่จัดบริการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว แต่ชุมชนเหล่านี้ยังคงวิถีและเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนเอาไว้ เพราะงั้นเราในฐานะนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ต้อง “เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน” ในส่วนของผู้จัดบริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเองก็ต้องมองไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน ต้องมีการจัดการดูแลเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและการดำรงอยู่ของวิถีท้องถิ่น

6. Green Service การบริการสีเขียว

เรามักจะเห็นบริการของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักหลายแห่ง ที่เสนอทางเลือกบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นก็เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะฉะนั้นเวลาเที่ยวไหน ใกล้ ไกลให้ “เลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

7. Green Plus ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                นอกจากเราจะรับผิดชอบขยะที่เราเป็นคนสร้าง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว อย่าลืมถือคติ “ลดโลกเลอะ” ด้วยนะ โดยอาจเริ่มที่ตัวเราในการลด ละ เลิกใช้พลาสติก หรืออาจเป็นรูปแบบการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อลดโลกเลอะ เกิดเป็น “จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งหากทำได้แค่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ เป็น Green Plus ได้เลยจ้า

                อย่าลืมนะ…เริ่มที่เปิดมุมมอง เรียนรู้ เข้าใจสาเหตุและผลกระทบภาวะโลกร้อน และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยวที่ยึดหลักสีเขียว 7 ข้อนี้ แค่คุณตระหนัก…สีเขียวก็เริ่มเกิดขึ้นในใจคุณแล้ว

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/photos/jungle-pathway-steps-way-sunlight-1807476/

ตามเทรนท่องเที่ยวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปเที่ยวไหนอย่าลืมถือคติ “ลดโลกเลอะ” นะทุกคน

เรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะนี่มันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะ รู้ไหม ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องขยะ ก็ดูสิ เราน่ะ..ผลิตขยะกันทุกวัน มีขยะแล้วทิ้งลงถังถูกต้องจะถูกนำไปกำจัดตามวิธี และถ้าทิ้งไปทั่ว ขยะนั่นก็จะวางกองอยู่แบบนั้น กลายเป็นความสกปรกเลอะเทอะ แต่สิ่งที่อยากให้รู้อีกอย่างหนึ่งคือ ขยะที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลในแต่ละวัน (โดยเฉพาะกล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติกเนี่ย มันเยอะจริงๆ นะ และที่กำลังมาแรงมากคือพวกแก้วพลาสติกและหลอดพลาสติก มันเยอะมากเลยนะพวกคุณ) มันมีเยอะมากเลยที่หลุดรอดระบบเก็บรวมรวมของเทศบาลต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำ อุดตันท่อระบายน้ำ ไหลลงไปในทะเล ปลาวาฬกินขยะเพราะนึกว่าเป็นอาหาร ไอ้หลอดพลาสติกทั้งหลายติดอยู่ในจมูกเต่า ขยะอีกมากมายถูกน้ำทะเลพัดพาจากกรุงเทพ ซัดไปเกยที่หาดภูเก็ต และนี่คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมือเรา เพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับปฏิญญา ‘เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ไอคอนสยาม รัฐวิสาหกิจหรือชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เทศบาลนครนนทบุรี เอ็กซ์พีเดียกรุ๊ป เป็นต้น โดยเครือข่ายเหล่านี้จะร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธลดขยะ ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวหรือผู้มารับบริการ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นจะมีคำแนะนำในให้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ขวดน้ำพกพา กล่องข้าวพกพา ปฏิเสธหลอดพลาสติกหรือใช้หลอดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น

ลดโลกเลอะกับเป๊ก ผลิคโชค

ต้องบอกว่าเกิดกระแสที่ดีมากเลย เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแคมเปญ “ลดโลกเลอะ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” มีโฆษณาออกมาหลายตัว และได้ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร มาช่วยสร้างกระแสลดโลกเลอะ ซึ่งเฮียเป๊ก สามีสุดที่รักของนุชทั่วไทย ก็ชวนนุชปฏิบัติภาระกิจลดโลกเลอะ พร้อมกับโพสต์ในช่องทางที่เป๊กใช้ติดต่อพูดคุยกับแฟนคลับทั้ง 3 แอฟพลิเคชั่น (FacebookFanpage Twitter และ Instagram) พร้อมแฮชแทก #ลดโลกเลอะ และ #ลดโลกเลอะกับผลิต เท่านี้นุชว่าล้านคนก็ตื่นตัวและตระหนักเรื่องการลดขยะ เกิดกลุ่มแฟนคลับจิตอาสาเก็บขยะริมหาด กลุ่มเชิญชวนคัดแยกขยะ มีนุชมากมายหันมาใช้กระเป๋าผ้า ใช้กระบอกน้ำพกพา ไปซื้อข้าวก็เอากล่องไปเอง เนี่ย…น่ารักมากเลย

พวกเราชอบไปเที่ยวสถานที่สะอาดสบายตา อยากให้โลกสวยงามอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นไปเที่ยวที่ไหนพยายามอย่าขนขยะไปด้วยจ้า หรือเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้เรามีส่วนในการผลิตขยะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพราะแค่เก็บขยะลงถัง นั่นคือข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เราควรทำ แต่ต่อไปนี้ต้องหยุดสร้างขยะด้วย จะได้เป็นคนไทยเท่ห์..คนไทยยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อมจ้า

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/photos/garbage-waste-container-waste-2729608/